پیشنمایش کلاس

مسترکلاس بازتعریف فمنیسم با گلوری استاینم و ...

چهار فعال حوزه دفاع از حقوق زنان، در مورد جنبش های فمنیستی در آمریکا، نحوه ایجاد تغییر و چگونگی پیوستن به مبارزات برای ایجاد برابری مدنی صحبت می کنند.

برنامه درسی
درباره استاد
دیدگاه کاربران
خرید کلاس
2 ساعت 56 دقیقه
14 قسمت
62 صفحه کتاب کار
زیرنویس فارسی و انگلیسی
کیفیت 1080 واقعی

کتاب کار کلاس

در مورد گلوریا، آماندا، آدرین و تینا و دیگر چهره های کلیدی در تاریخ فمنیسم آمریکا بیشتر بدانید. همچنین: آموزگاران منابعی برای خواندن در این مورد با شما به اشترا می گذارند.

این کتاب کار 62 صفحه است.

جهت دریافت کتاب کار یکی از اشتراک های سه ماهه، شش ماهه، یکساله و یا کلاس را به صورت جداگانه تهیه نمایید.
6:14
با اساتید خود آشنا شوید
با اساتید خود آشنا شوید

گلوریا سفر شخصی خود را با شما به اشتراک می گذارد، سفری که او را به جنبش زنان رساند. همچنین اساتید همکار خود را نیز به شما معرفی می کند.

8:07
بررسی کلمات رَکیک
بررسی کلمات رَکیک

گلوریا بر اهمیت فمنیسم اشتراکی تاکید می کند و می خواهد، این تصور را که باور دارد فمنیسم جنبشی برای سفید پوستان است را از بین ببرد.

10:25
نحوه برخورد با آزار جنسی در محل کار
نحوه برخورد با آزار جنسی در محل کار

گلوریا در مورد تاریخچه آزار جنسی، گام هایی که برای مقابله با آن برداشته شده و همچنین در مورد نحوه برخورد با این پدید در محل کار صحبت می کند.

21:31
ارزش گذاری، مراقبت و کارگران نامرئی
ارزش گذاری، مراقبت و کارگران نامرئی

گلوریا وتینا نحوه تاثیر خود مراقبتی های آگاهانه و کار خانگی را بر زندگی افراد بررسی می کند و به ارائه توصیه هایی برای حمایت از مراقبین و چگونگی توسعه سیاست های مرخصی با حقوق می پردازند.

15:55
کنترل بارداری ما
کنترل بارداری ما

گلوریا تاریخچه عدالت بارداری را بررسی می کند و چگونگی صحبت زنان بر علیه فرهنگ سکوت درمورد مسائل جنسی را مطرح می کند.

24:54
بر خویشاوندی تاکید کنید تا سوخت تغییر تامین شود
بر خویشاوندی تاکید کنید تا سوخت تغییر تامین شود

آدرینا ماری براوون، به گلوریا می پیوندد تا در مورد نحوه ایجاد خویشاوندی بین جنبش ها صحبت کند همچنین بررسی می کند که چرا این مورد برای دستیابی به آزادی ضروری است.

17:04
در خواست حقوق و منافع شهروندی برای بازماندگان
در خواست حقوق و منافع شهروندی برای بازماندگان

آماندا ین تجربه خود از تجاوز جنسی را با شما به اشتراک می گذارد همچنین در مورد چگونگی تبدیل آسیب های روحی خود و دیگر بازماندگان به قانون مدنی عدالت محور صحبت می کند.

9:43
تبدیل خشم به عمل
تبدیل خشم به عمل

آماندا و گلوریا در مورد تاثیر خشم بر تشکیل جنبش های اجتماعی صحبت می کنند همچنین در مورد نحوه نگارش قوانین مدنظر خود و تحت تاثیر قراردادن دیگران به وسیله گفت و گو بحث می کنند.

9:28
از بین بردن چرخه خشونت جنسی
از بین بردن چرخه خشونت جنسی

گلوریا خشونت جنسی را بعنوان تابعی از حکومت طبقاتی در نظر می گیرد و در مورد اهمیت گسترش فرهنگ دموکراسی در خانواده ها به منظور دست یابی به دموکراسی در جامعه صحبت می کند.

10:01
درک علت شکاف در پرداخت دستمزدها
درک علت شکاف در پرداخت دستمزدها

گلوریا و تینا در مورد ارزش کار نسبت به شکاف دستمزدها صحبت می کنند، سپس بحث می کنند که چرا این شکاف حتی 50 سال بعد از تصویب قانون برابری دستمزدها ادامه دارد.

9:06
بازنگری فرهنگ تبعید
بازنگری فرهنگ تبعید

گلوریا و آدرین قدرت همدلی و سرشت تنبیهی موجود در فرهنگ تبعید را بررسی می کنند.

11:11
کار کردن با وجود تفاوت ها
کار کردن با وجود تفاوت ها

در این درس گلوریا و آدرین روش هایی را برای نحوه مکالمه، وساطت و حل کردن ضدیت ها با شما به اشتراک می گذارند .

7:10
رفتن به فراتر از مرزها
رفتن به فراتر از مرزها

آدرین حذف ساختارهای موجود را به فال نیک می گیرد و توصیه هایی برای افرادی دارد که به دنبال زندگی فراتر از ساختار زوجیت هستند، در انتها بیان می کند که فمنیسم ما را به کجا خواهد برد.

15:18
قدرت سازماندهی
قدرت سازماندهی

گلوریا، آدرین، آماندا وتینا در مورد فلسفه جنبش گرایی خودشان و اینکه چگونه جنبش ها می توانند احساس عمیق خوشبختی، یکپارچگی و تغییر را به جامعه القا کنند بحث می کنند.

گلوری استاینم و ...

آموزش بازتعریف فمنیسم

پاسخ پرسش های پرتکرار

  با دیگر دانشجویان گفتگو کنید

  به انجمن بپیوندید تا در درس ها عمیق تر شوید، با دانشجویان دیگر در ارتباط باشید و از کار خود بازخورد بگیرید.

  به انجمن بپیوندید
  اشتراک
  اطلاع از
  بازخوردهای درون متنی
  نمایش تمامی دیدگاه ها

  آموزش بازتعریف فمنیسم توسط گلوری استاینم و ... را امروز شروع کنید

  119 تومان
  دسترسی همیشگی به نسخه آنلاین
  دسترسی آفلاین برای یکسال
  دسترسی به کتاب کار
  خرید اشتراک تمامی کلاس ها
  شروع از 199 تومان
  با خرید اشتراک به تمامی کلاس ها دسترسی خواهید داشت
  فقط یک قدم فاصله دارید
  این کلاس را هدیه دهید
  119 تومان
  برای آن هایی که دوستشان دارید
  تغییر را رقم بزنید
  پشتیبانی
  cross